Mentalno zdravlje za sve – Međunarodni dan mentalnog zdravlja

U ponedeljak 10. oktobra u okviru obeležavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja otvorena je izložba u Etnografskom muzeju u organizaciji UG Prostor i mreže Naum na kojoj je prikazana umetnost korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga udruženja Prostor, Duša, Videa i neformalne grupe Pleme F20, kao i radovi koji su nastali u okviru serije radionica vizuelnih umetnosti “Da li ste vi normalni, Vol. 2” udruženja Prostor.

Nakon toga održana je Antistres radionica sa psihoterapeutkinjom Ivanom Lukovnjak, udruženje Herc (mreža Naum), na kojoj su se prisutni upoznali sa praktičnim tehnikama i vežbama za prevazilaženje stresnih situacija i očuvanje mentalnog zdravlja. Najveće interesovanje izazvala je interaktivna predstava “Priče iz duše”. Ova Interaktivna pozorišna predstava nastala je na osnovu iskustava korisnika psihijatrijskih usluga. Kreativni proces forum teatra vodila je psihološkinja i umetnica Vera Erac, a organizovao je Caritas Srbije.

Na samom kraju organizovana je tribina “Mentalno zdravlje za sve”, udruženja sa idejom da informiše i uključi najugroženije grupe (mlade, starije, odrasle osobe u riziku) kako bi se unapredila briga o mentalnom zdravlju i istakao značaj prevencije i usluga u zajednici. Na tribini su učestvovali: Irena Stojadinović, PIN- mentalno zdravlje korisnika psihijatrijskih usluga u zajednici Doc. dr Milutin Kostić, Institut za mentalno zdravlje- mentalno zdravlje ljudi koji se obraćaju za pomoć institucijama Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić- mentalno zdravlje starijih osoba Stanislava Vučković, rukovoditeljka programa za adolescente i mlade UNICEF kancelarija u Srbiji- mentalno zdravlje mladih Dragoslava Barzut, Građanske inicijative- mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja, An Mari Alves Ćurčić, Inicijativa Za tebe#Važno je- mentalno zdravlje na društvenim mrežama i u medijima.

Na pitanje šta je uloga civilnog društva u zaštiti mentalnog zdravlja, Dragoslava Barzut iz Građanskih Inicijativa je odgovorila: “Imamo dobru legislativu i kada je zaštita mentalnog zdravlja u pitanju, ali ne i implementaciju, kao civilno društvo možemo da pratimo da li se akcioni plan Programa za zaštitu mentalnog zdravlja sprovodi i da tražimo odgovornost ukoliko se ne sprovodi. Možemo da budemo aktivni građani – da zaštitimo naša prava, pa i pravo da budemo u problemu i da zatražimo pomoć”.

Sledećeg dana u prostorijama opštine Stari grad, u organiziciji UG Prostor, održan je okrugli sto na temu mentalnog zdravlja koji je okupio ključne aktere sa opštine Stari grad i Zvezdara, a u cilju prepoznavanja mentalnog zdravlja kao odvojene kategorije javnog zdravlja na nivou ovih lokalnih samouprava. Nakon informisanja u kojim oblastima je ova saradnja dala rezultat, usledio je rad u grupama na sledeće teme:

Koje su potrebe mentalnog zdravlja u vašoj opštini?
Potrebe koje ciljne grupe u oblasti mentalnog zdravlja su najmanje zadovoljene?
Šta treba da se unapredi u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, ko su relevantni akteri i koji su konkretni koraci?

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.