Mladi se pitaju u Varvarinu

Projekat „Mladi se pitaju“ koji realizuje organizacija Sejači sreće podržan je od Švajcarske vlade kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“. Tim povodom danas je u prostorijama Omladinskog kluba mesne zajednice Opštine Varvarin održan sastanak na kome su prisustvovali predsednica opštine Varvarin sa saradnicima, predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, predstavnici AKT-a i organizacije Sejači sreće.

Tom prilikom prisutnima se obratila dr Violeta Lutovac predsednica opštine Varvarin koja je istakla da je opština podrška i finansijska i logistička organizaciji Sejači sreće u njihovim aktivnostima. Vesna Miladinović, predsednica UO Sejači upoznala je prisutne o aktivnostima organizacije u okviru projekta koje se odnose na preporuke u Strategiji za mlade na osnovu analiza potreba mladih u ovom mestu. U okviru projekta, u saradnji sa opštinom Varvarin otvoren je Omladinski klub, a od AKT projekta obezbeđen je nameštaj za ovaj prostor u kome se mladi okupljaju.

Melina Papageorgiu, prvi sekretar Švajcarske agencije za razvoj i saradnju pitala je kako ću funkcionisati Savet za mlade u okviru lokalne samouprave. Predsednica opštine je istakla da je u pitanju Skupštinsko telo i da će u okviru ovog mehanizma mladi predlagati sprovođenje politika i programa za mlade. Mladi su rekli da im je glavna motivacija u radu vidljivi rezultati a to su igralište, pozorišne predstave, seminari i radionice koje ostvaruju u okviru organizacije Sejači sreće.

Snežana Mišić Mihajlović, internacionalna tim liderka AKT projekta istakla je da AKT projekat podržava organizacije civilnog društva, ali da nam je partnerstvo civilnog sektora sa lokalnom samoupravom važno te da ćemo u narednoj fazi projektab ovakve inicijative nastaviti da podržavamo.

Biljana Đusić Radmilović, portfolio menadžer Švajcarske agencije za razvoj i saradnju istakla je da postoje brojni projekti koje Švajcarska vlada podržava i da se nada nastavku saradnje.

Pored njih, sastanku su prisustvovali i Marija Brajović, pomoćnica predsednice opštine Varvarin, Marko Rakić savetnik na AKT projektu, Vesna Marković, koordinator programskih aktivnosti Sejači sreće.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.