“Možemo bolje”, uspešna priča iz Bora

Zagađenje otpadom je jedan od najzastupljenijih ekoloških problema u našoj državi, ali zbog čega se toliko malo priča o tome? Mladi aktivisti Doma omladine Bor kroz različite aktivnosti koje su sproveli u prethodnih šest meseci u okviru granta “Jačanje lokalnih zajednica”, u okviru AKT projekta, ukazali su na postojanje velikog broja divljih deponija u svom gradu, na prekomernom otpadu po zelenim površinama kao i zbog čega je različiti otpad štetan po naše zdravlje, ali i po celokupni živi svet.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.