Mreža žena 45+ u Čačku organizovala okrugli sto

Portal Morava info prenosi informaciju o organizovanju okruglog stola “Povećanje zapošljivosti žena 45+ uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije“ koji organizuje Mreža žena 45+ u okviru projekta “Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“.

Okrugli sto “Povećanje zapošljivosti žena 45+ uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije“

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.