Na poziv za dodelu grantova za mreže OGD prijavila se 31 mreža

Beograd, 8. oktobar 2020. – Završeni je poziv za dodelu grantova mrežama OGD u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” na koji se ukupno prijavila 31 mreža organizacija građanskog društva.

Na Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva prijavila se 31 formalna i neformalna mreža koja deluje na nacionalnom i/ili lokalnom nivou. Grantom će biti podržano do 10 predloga projekata mreža OGD, koji će trajati 18 meseci uz pojedinačnu finansijsku podršku do 2.950.000,00 dinara.

Osim jačanja kapaciteta mreža OGD za javno zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou, cilj ovog poziva je i veća mobilizacija i učešće građana u svim fazama javnog zagovaranja, sa ciljem većeg učestvovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou.

Mreže čiji predlozi projekata budu odobreni za finansiranje imaće priliku da prođu i kroz program izgradnje i jačanja kapaciteta, kojim će biti obuhvaćene teme kao što su: mobilizacija građana, participativno zagovaranje, komunikacija, razvoj i upravljanje mrežom.

„Posle svake faze odlučivanja objavićemo koje mreže prolaze u sledeći krug, a do sredine decembra bi trebalo da imamo i konačnu odluku ko će dobiti sredstva za realizaciju projekata. Očekujemo da će ugovori biti potpisani krajem decembra, kako bi početkom sledeće godine krenula realizacija projekata“,

objašnjava Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.