Nedeljnik o izložbi u okviru projekta „Svako može da pukne“

Polet iznad kukavičjeg gnezda – prodajna izložba slika korisnika psihijatrijskih usluga

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.