Nedeljnik izveštava o Mreži NAUM

Na prošlonedeljnom završnom događaju projekta koji je sprovela Mreža NAUM a koji je podržao ACT predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta. Jedan od medija koji je ispratio skup u beogradskom Press centru bio je i Nedeljnik.

Koliko nam je važno mentalno zdravlje?

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.