Neformalna grupa Eko Karma iz Čantavira postaje organizacija nakon AKT podrške

U okviru AKT-a podržan je projekat “Ekološki bumerang – Sadašnji postupci će nam se vratiti u budućnosti” organizacije Eco Karma. Jedna od aktivnosti u okviru projekta je čišćenje rečice Čik. Osim što su očistili svoju okolinu, uticali da javno preduzeće radi svoj posao, uključili veliki broj sugrađana…ovi mladi aktivisti i aktivistkinje ne staju tu već idu korak dalje, registrovaće organizaciju i nastaviti sa aktivnostima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.