Novi poziv za zagovaračke inicijative mreža organizacija građanskog društva

U ponedeljak, 17. januara 2022. godine, AKT projekat je otvorio novi poziv za dostavljanje predloga projekata mreža organizacija građanskog društva u okviru grant šeme „Javno zagovaranje mreža”. Ovo je drugi poziv u okviru ove grant šeme. Poziv je otvoren do 18. februara 2022. godine, do 17 časova.

U okviru drugog poziva planirana je finansijska podrška za maksimalno 10 mreža organizacija građanskog društva. Cilj aktuelnog poziva je podrška zagovaračkim inicijativama mreža na lokalnom i/ili nacionalnom nivou uz uključivanje građana/ki u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka. Na poziv mogu da se jave formalne mreže, registrovane u Agenciji za privredne registre, kao i neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije i slično).

Ključni pravci delovanja koji će biti podržani kroz poziv su uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.