Novopazarski SNEWS izveštava o aktivnostima Sandžačkog odbora u okviru ACT projekta

U okviru projekta Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara koji je podržan kroz grant šemu Podrška zagovaračkim inicijativama koje ublažavaju posledice pandemije COVID-19, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda organizovao je susret predstavnika organizacija građanskog društva i lokalnih medija u vezi sa sprovođenjem zagovaračke inicijative:je koja je u okviru projekta planirana.

OCD i mediji za unaprjeđenje zaštite marginalizovanih grupa u Novom Pazaru

 

FOTO: ACT projekat

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.