ZAJEDNO GRADIMO BOLJE ZAJEDNICE

SAZNAJ VIŠE

RADIMO ZA DOBROBIT ZAJEDNICE


Cilj projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT“ je aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,2 miliona evra za realizaciju prve faze programa u periodu od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine. Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

UPOZNAJ ACT TIM


team

Jens

ENGELI

Internacionalni tim lider
team

IVANA

ĆIRKOVIĆ

Nacionalna tim liderka
team

GORANA

RADOVANOVIĆ

Savetnica na projektu
OGD mreže i javno zagovaranje
team

BOJANA

SELAKOVIĆ

Savetnica na projektu
Jačanje kapaciteta OGD
team

MARKO

RAKIĆ

Savetnik na projektu
Upravljanje grantovima, praćenje i evaluacija
team

DANIJELA

BOŽOVIĆ

Savetnica na projektu
Saradnja izmedju OGD i lokalnih samouprava
team

DRAGANA

SERAFIMOVIĆ

Finansijska menadžerka
team

MILOŠ

BAJIĆ

Finansijski službenik za grantove
team

MAŠA

BABIĆ

Savetnica za
odnose s javnošću
team

MARJETA

PEVEC

Menadžerka kancelarije
i savetnica za digitalne komunikacije

Tim Građanskih inicijativa na ACT projektu


team

Nada

Likar

ACT projektna asistentkinja
team

Jelena

Stević

Izgradnja kapaciteta i Institucionalni grantovi
team

Marija

Vujković

Izgradnja kapaciteta i Institucionalni grantovi
team

Dejana

Stevkovski 

ACT QAS koordinatorka
team

Teodora

Zahirović

Komunikacije za Institucionalne grantove

ACT KONZORCIJUM


Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative su stupili u konzorcijum zbog velikog poklapanja u vrednostima koje obe organizacije zastupaju, međusobnog dopunjavanja i zajedničkog razumevanja da partnerstvo počiva na poverenju. Budući da su obe organizacije iz sektora građanskog društva, ciljevi projekta su direktno povezani sa njihovim strateškim opredeljenjima.

helvetas logo

Helvetas Swiss Intercooperation je švajcarska nevladina organizacija koja broji preko 100.000 članova. Ona je aktivna u različitim političkim debatama i u javnom zagovaranju u ime svojih članova, a u saradnji sa drugim švajcarskim organizacijama koje imaju slične vrednosti.

civil logo

Građanske inicijative predvode brojne mreže OGD (uključujući preko 70% lokalnih OGD), koje se bave problemima građanskog društva i zastupaju svoje članice u akcijama javnog zagovaranja. Građanske inicijative su osnovane kako bi pružale usluge drugim organizacijama građanskog društva i danas predstavljaju glavni centar za izgradnju kapaciteta OGD u Srbiji. U protekle 22 godine, Građanske inicijative su uključile preko 5.000 organizacija u akcije koje su doprle do preko pola miliona ljudi.

Konzorcijum je zasnovan na čvrstom partnerstvu u kome se izuzetno poštuju principi jednakosti, transparentnosti, poverenja, međusobnog učenja i izgradnje kapaciteta, kao i jačanje organizacija na lokalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN