Objavljen spisak dobitnika grantova za jačanje lokalnih zajednica

Beograd, 30. septembar 2020. godine – Odabrano je 6 OGD i neformalnih grupa građana koje će biti korisnice grantova za jačanje lokalnih zajednica.

Završen je proces selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekta za jačanje lokalnih zajednica i zadovoljstvo nam je da objavimo spisak od 6 organizacija građanskog drustva i neformalnih grupa građana čiji predlozi projekata će biti podržani u okviru ACT projekta.

Ovaj poziv bio je namenjen OGD i neformalnim grupama građana koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

Osim finansijske podrške u maksimalnom iznosu od 350.000 dinara za sprovođenje aktivnosti u lokalnim zajednicama, podržane OGD i neformalne grupe postaće korisnice i posebno dizajniranog i prilagođenog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese u zajednici.

Da podsetimo, Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica objavljen je 19. juna 2020. godine, a do 20. jula za ovaj vid podrške prijavilo se 65 organizacija i neformalnih grupa građana. Tokom protekla 2 meseca, aplikanti su prošli terensku evaluaciju, temeljnu procenu interne komisije ACT tima, kao i validaciju donatora – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Čestitamo dobitnicima, zahvaljujemo se svim organizacijama i neformalnim grupama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da pratite naše aktivnosti i da se prijavite na neki od predstojećih poziva.

Spisak 6 OGD i neformalnih grupa građana koje su dobitnice grantova za jačanje lokalnih zajednica:

RangiranjeNaziv OGD / NGGProsečna ocenaSedište OGD / NGG
1Udruženje Čuvari Vlasine8,05Surdulica
2Udruženje BaziMili8,00Lajkovac
3Dom omladine Bor7,90Bor
4Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida7,70Novi Sad
5Eco Karma7,40Subotica
6Ženska multietnička grupa Seleuš7,40Alibunar

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.