Od sutra kreće konkurs za dodelu institucionalnih grantova organizacijama građanskog društva

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ od sutra raspisuje poziv za dodelu institucionalnih grantova organizacijama građanskog društva u Srbiji. U okviru poziva predviđena je podrška za oko 30 organizacija, u iznosu do 22.000 evra po projektu, koji će se sprovoditi u naredne dve godine.

„Sada, više nego ikad, organizacijama građanskog društva u Srbiji potrebna je podrška. Zato smo odlučili da, uprkos korona virusu i vanrednom stanju, ne pomerimo rok za raspisivanje poziva, jer znamo da zadatak organizacija građanskog društva i u ovim teškim okolonostima ostaje isti, da što glasnije i efikasnije zastupaju interese i traže rešenja za dnevne probleme svih građana. U skladu sa okolnostima, prijavljivanje će u potpunosti biti putem posebne online platforme“,

kaže Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta AST.

Poziv je otvoren do 13. maja, za male i srednje organizacije građanskog društva iz cele Srbije, a dobijena sredstva moći će da koriste za sprovođenje svojih redovnih aktivnosti, kao i unapređenje kapaciteta rada organizacija.

„Kroz program ćemo kombinovati finansijsku i mentorsku podršku sa ciljem vraćanja poverenja građana u mogućnost ostvarivanja uticaja na donošenje odluka i rast građanskog aktivizma u Srbiji“,

objasnila je Ivana Ćirković.

Mentorsku podršku pružaće Građanske inicijative, koje više od 20 godina funkcionišu kao Resurs centar za sve organizacije građanskog društva u Srbiji. Kroz ovaj proces organizacije će razvijati veštine koje će ih učiniti efikasnijim i održivijim, povećavajući na taj način njihov potencijal za što bolje odgovaranje na probleme zajednice.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.