Od sutra kreću dva nova poziva za dodelu grantova

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ od sutra raspisuje dva nova poziva za dodelu grantova.

Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica je namenjen OGD i neformalnim grupama koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

OGD i neformalne grupe građana se pozivaju da podnesu predlog projekta i ukoliko budu izabrane postaće korisnici finansijske podrške za sprovođenje aktivnosti u lokalnim zajednicama, ali i posebno dizajniranog i prilagođenog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese u zajednici.


Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou ima za cilj jačanje kapaciteta OGD za javno zagovaranje na lokalnom nivou kroz uspostavljanje i jačanje veza sa građanima i zastupanje interesa građana u procesu donošenja odluka.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga.

OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

Pozivi su otvoreni od 19. juna do 20. jula, a svi detalji poziva biće objavljeni na ovom sajtu pod sekcijom „Grantovi“.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.