Odabrani projekti za Inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

Nakon završnog procesa selekcije, od pristiglih 15 projekata odabrano je 4 projekata u okviru poziva za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Spisak dobitnika:

RangiranjeNaziv organizacijaProsečna ocena
1Društvo mladih istraživača Bor73,92
2Udruženje građana „Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina“67,69
3Udruženje „EKO-VAROŠ“55,47
4Centar za kreativni razvoj – Knjazevac52,92

Odabrani projekti doprineće jačanju partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti.

Takođe, odabrani projekti doprineće poboljšanju saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, AKT projekat podržava, zalaže se i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou i to će nastaviti da radi u narednom periodu kroz raspisivanje novih poziva za partnerstva na lokalnom nivou.

Dobitnicima čestitamo i zahvaljujemo se svim organizacijama i lokalnim samoupravama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da nas pratite i ponovo aplicirate sa novim ili unapređenim idejama.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.