Odabrani projekti za urgentnu podršku

Nakon završnog procesa selekcije, od pristiglih 79 projekata odabrano je 16 projekata koji uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija.

Spisak dobitnika:

•            Dnevni list Danas, Beograd

•            Ujedinjeni protiv Kovida, Beograd

•            Šumadijski centar za građanski aktivizam “RES PUBLIKA”, Kragujevac

•            Centar CZKD, Beograd

•            Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca, Beograd

•            “City SMART Club” o.d. Niš

•            Fondacija „Sloboda štampe“, Senta

•            Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, Beograd

•            Udruženje romskih studenata, Novi Sad

•            Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity; Beograd

•            Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar

•            Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak

•            Centar za edukaciju i transparentnost, Pančevo

•            Zaječarska inicijativa, Zaječar

•            Organizacija Aktivista REFORMA / PreševaPRESS, Preševo

•            Svetionik, Novi Pazar

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom korona virusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Dobitnicima čestitamo i zahvaljujemo se svim organizacijama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da nas pratite na zajedničkom putu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.