Odobreni projekti u okviru poziva Jačanje lokalnih zajednica 2022

Od pristiglih projekata koji imaju za cilj da podrže organizacije građanskog društva i neformalne grupe širom Srbije u nastojanju da reše probleme u lokalnoj zajednici uz uključivanje i učešće što većeg broja građana, odabrano je šest najboljih:

Rangiranje:Naziv:Konačna ocena:Sedište:
1.Žene juga12,20Pirot
2.Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija11,80Zrenjanin
3.Putokaz11,20Kragujevac
4.Lokalni odgovor10,70Valjevo
5.Komšije sa Dorćola10,40Beograd – Stari Grad
6.Sejači sreće10,40Varvarin

Od pristiglih projekata koji imaju za cilj da podrže organizacije građanskog društva i neformalne grupe širom Srbije u nastojanju da reše probleme u lokalnoj zajednici uz uključivanje i učešće što većeg broja građana, odabrano je šest najboljih:

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.