Odobreni projekti za tematsku saradnju AKT grantista #PovežiSe

U okviru poziva za tematsku saradnju #PovežiSe, AKT projekat je podržao 14 predloga projekata u tematskim oblastima: socijalna inkluzija, rodna ravnopravnost, zdravstvo, zaštita životne sredine, omladinske politike, obrazovanje, ljudska i manjinska prava. Pri tome, vodilo se računa o ravnomernoj zastupljenosti različitih tema.

Izabrani projekti podstiču razmenu informacija u datim tematskim oblastima (na specifičnu, konkretnu temu), zajedničko učenje i interakciju između OGD (sastanci, radionice, itd.), kao i kreiranje zajedničkih preporuka za unapređenje trenutnog stanja u datoj oblasti i veće odgovornosti nadležnih lokalnih i/ili nacionalnih institucija (iniciranje kampanje javnog zagovaranja).

 

REZULTATI EVALUACIJE PREDLOGA PROJEKATA 

VODEĆI APLIKANT 

PARTNER/I

Br. bodova 

ODOBRENI ZA FINANSIRANJE

1. 

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS

Sinhro

46,33

2. 

Beogradski centar za ljudska prava 

KOMS

45,33

3. 

Medija i Reform Centar Niš

Nacionalna koalicija za decentralizaciju- NKD 

44,33

4. 

Udruženje građana Patrija 

Udruženje građana “Duša”

44,17

5. 

Pridruži se Paraćin

Ekomar

43,83

6. 

Zaječarska inicijativa 

Medija i Reform Centar i Fondacija Iskorak

42,33

7. 

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta 

Okular

42

8.

Udruženje Šansa za roditeljstvo

Pokret za pravo na život Meri 

40

9.

Znanje za zdravlje 

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava 

39,83

10.

Centar za razvoj građanskog društva PROTEKTA 

Somborski edukativni centar i Centar za monitoring i aktivizam – CEMA 

39,67

11. 

Žensko udruženje Kolubarskog okruga – ŽUKO    

BUM, BaziMili, Irida i Fenomena

39,33

12. 

laris 

Udruženje građana Miona 

39

13. 

Evo Ruka 

ŽUKO

38,67

14. 

Udruženje romskih studenata 

Ternipe 

38,5

 

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.