Održan Okrugli sto na temu “Zaštite prava pacijenata u Leskovcu”

Tim 42 iz Leskovca u okviru AKT programa, sprovodi projekat koji se tiče uvođenja mehanizma zaštite prava pacijenata u ovom gradu. Kao jedna od aktivnosti u okviru projekta u svrhu razmene mišljenja i sumiranja dosadašnjih razultata u sredu 24. marta održan je Okrugli sto.

Panelisti na događaju bili su: Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka AKT projekta, Dragan Marinković, novinar, urednik portala Rešetka i Petar Đurović, menadžer programa udruženja Tim 42, a moderatorka je bila Ana Pecarski, Tim 42.

Na samom početku Ivana Ćirković, u svom obraćanju istakla je značaj teme u svetlu aktuelne epidemiološke situacije i podržala Tim 42 u nastojanjima da aktivira građane i građanke i napravi promenu po pitanju prava pacijenata na lokalu. Ona je takođe prisutne upoznala o ciljevima i planovima AKT projekta. Nakon toga Dragan Marinković se osvrnuo na značaj medija u praćenju rada institucija, kao i spremnosti pružanja odgovora na postavljena pitanja, dok je Petar Đurović upoznao prisutne sa Analizom mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu.

Teme o kojima se diskutovalo u daljem toku događaja, ticale su se dostupnosti Savetnika za zaštitu prava pacijenata i informisanosti građana, kao i o konkretnim promenama i načinu rada koje bi izmenjeni način funkcionisanja ove institucije doneo. Pre samog događaja pristigao je značajan broj pitanja građana i građanki, te je u okviru ovog događaja na njih odgovoreno. Istaknuto je da se od inicijalnih više stotina prigovora godišnje došlo do dva, kao i da Savetnik treba da bude osoba od poverenja koja je dostupna građanima, i da treba da se vodi računa o privatnosti podataka.

Ciljevi projekta Tima 42, podržanog u okviru akta odnose na unapređenje rada Savetnika za prava pacijenata i Saveta za zdravlje u Leskovcu, kao i povećanog broja obraćanja pacijenata Savetniku za prava pacijenata i Savetu za zdravlje.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.