Održan prvi sastanak savetodavnog odbora u okviru AKT projekta

Akt tim je formirao Savetodavni odbor u okviru projekta kako bi razmenio ideje i iskustva sa respektabilnim predstavnicima državnih institucija, međunarodnih i domaćih organizacija građanskog društva, fondacija, donatorske zajednice koji već dugi niz godina i decenija rade na razvoju civilnog sektora.

Prvi sastanak odbora održan je u utorak 19 januara 2021. i tom prilikom je članovima odbora predstavljen AKT projekat, postignuti rezultati i otvorena je diskusija na tri ključne teme:

Kako postići inkluzivno učešcće građana u trenutnom kontekstu? Postoje li novi alati i perspektive?

Kako ostvariti značajnu saradnju između lokalnih samouprava i organizacija građanskog društva?

Saradnja sa novim Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Na samom početku, prisutnima su se obratili i poželeli dobrodošlicu, gospođa Saša Miler ispred Švajcarske kancelarije za saradnju, ambasade Švajcarske, gospodin Jens Engeli ispred Helvatasa i AKT projekta i gospođa Maja Stojanović ispred Građanskih inicijativa.

U uvodnim rečima naglašeno je da će se Savetodavni odbor sastajati dva puta godišnje kao i velika očekivanja od rada odbora u kontekstu podrške ka ostvarenju ciljeva AKT programa. Posebno je istaknuto da je fokus AKT projekta mobilizacija građana na lokalnom nivou i osnaživanje građanskog društva, te da su saveti i podrška u kontekstu saradnje i koordinacije i sa državnim partnerima od velike važnosti. Gospođa Miler je naglasila i da je vreme i znanje članova odbora dragoceno i zahvalila im se na učešću. Jens Engeli je rekao da su očekivanja od članova odbora: davanje strateškog okvira, kritička refleksija, povezivanje sa relevantnim partnerima i saradnja u komplementarnim aktivnostima te da se unapred raduje razmeni. Maja Stojanović se osvrnula na značaj učešća drugih organizacija građanskog društva koje će moći da daju konkretne savete i pomognu da zajedno uvidimo kako da unapredimo naš rad.

Nakon toga usledila je kratka prezentacija i plodotvorna diskusija koju je moderirala nacionalna tim liderka Akt projekta gospođa Ivana Ćirković.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.