Održan prvi trening za grantove u okviru Partnerskih inicijativa

U Beogradu je od 28. do 30. septembra održan prvi, obavezni modul za dobitnike grantova u okviru grant šeme Partnerske inicijative. Na trodnevnom treningu grantisti su prošli intenzivna predavanja i radionice posvećene komunikaciji, razvijanju komunikacijskih kampanja u lokalnim zajednicama, unapređenju učešća organizacija u procesima donošenja odluka na lokalu, strateškom planiranju i partnerstvu na lokalnom nivou, nacionalnom strateškom i normativnom okviru, te pitanju rešavanju problema i izgradnje partnerstava kroz angažovanje zajednice.

Predavači na modulu bili su Jovana Božičković, menadžerka za komunikacije i javno zagovaranje Beogradske otvorene škole, profesor doktor Dejan Vučetić sa Pravnog fakulteta u Nišu i Vladimir M. Pavlović, savetnik za javne politike Beogradske otvorene škole. Celokupan program izgradnje kapaciteta za ovu grant šemu osmišljen je u cilju unapređenja  partnerskih odnosa između udruženja i loklanih samouprava. Treninzi i radionice treba da unaprede znanja i veštine polaznika i  omoguće im pristup instrumentima i primerima dobre prakse neophodnim za:

  • uključivanje OGD u procese donošenja odluka i kreiranje javnih politika;
  • primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
  • unapređenje pružanja javnih usluga i praćenja zadovoljstva korisnika javnih usluga i
  • unapređenje komunikacije svojih aktivnosti ka građanima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.