Održana info sesija o pozivu “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”

U utorak, 23. novembra, na zum platformi uspešno je realizovana informativna sesija o aktuelnom pozivu za predloge projekata u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021“. Prezentaciju o svim detaljima otvorenog poziva održali su članovi tima AKT projekta. Tokom prezentacije objašnjeni su svi detalji poziva kako bi se zainteresovanim organizacijama građanskog društva pružila dodatna podrška u kreiranju što kvalitetnijih projektnih predloga.

Snimak info sesije

Prezentacija o pozivu

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.