Održana info sesija o pozivu za projekte mreža u oblasti javnog zagovaranja

Na Zum platfomi je u ponedeljak, 24. januara, održana informativna sesija za zainteresovane mreže organizacija građanskog društva koje pripremaju projektne predloge za aktuelni konkurs u okviru grant šeme “Javno zagovaranje mreža”. Prezentaciju je u ime AKT tima i konzorcijuma održao Bojan Velev.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.