Održana info sesija o pozivu za projekte u oblasti ublažavanja posledica Covid-19

Na Zum platfomi je u petak, 28. januara, održana informativna sesija za zainteresovane organizacije građanskog društva koje pripremaju projektne predloge za aktuelni konkurs u oblasti ublažavanja posledica pandemije korona virusa. Prezentaciju je u ime AKT tima i konzorcijuma održala Marija Vujković, koordinatorka Građanskih inicijativa na Programu za razvoj civilnog društva i građansku participaciju.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.