Održana radionica The Good Lobby organizacije iz Brisela AKT grantistima

Tokom četvrtka i petka, 13. i 14. maja u trajanju od po tri sata, održana je radionica organizacije The Good Lobby, organizacijama,okupljenim u okviru mreža, a podržanim od strane AKT-a . Naši partneri, Trag Fondacija omogućili su da ovaj program koji se bavi lobiranjem i zagovaračkim inicijativima postane dostupan AKT grantistima. Više od 20 učesnika imali su priliku da tokom radionice, pored teorijskog dela i predstavljanja primera lobiranja i zagovaranja širom Evrope, predstave i sopstvene zagovaračke kampanje koje sprovode u Srbiji u okviru AKT-a.

Na samom početku, prisutnima su se obratili Biljana Đusić Radmilović, ispred SDC, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Ambasade Švajcarske, Jens Engleli, ispred AKT projekta i predstavništva Helvetas Swiss Intercooperation, Biljana Dakić Đorđevićm ispred Trag Fondacije i profesor Alberto Alemano ispred organizacije The Good Lobby. Oni su tom prilikom istakli značaj ove razmene dobrih praksi i iskustava sa organizacijama koje deluju u drugim zemljama. Izrazili su svoju nadu da će skustva u vezi sa uticajem, lobiranjem i zagovaranjem kod političkih predstavnika uticati na pozitivne ishode započetih kampanja.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.