podrska

Održana tribina u okviru projekta Kreativni prostor za mentalno zdravlje

Danas je održana tribina “Prostor za mentalno zdravlje u zajednici”, u organizaciji udruženja Prostor u okviru projekta finansiranog u okviru AKT programa. Ova tribina okupila je više od 25 učesnika i učesnica koji se bave temom u okviru organizacija građanskog društva, ali i profesionalce psihijatre, psihologe i socijalne radnike zaposlene u ustanovama.

Tribina je bila uživo dostupna i na Facebook gde je pratilo oko 50 zainteresovanih ljudi.

Ključne teme oko kojih se diskusija vodila odnosile su se na aktuelnu situaciju u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici i značaj usluge psiho-socijalne podrške za korisnike psihijatrijskih usluga.

Na samom početku, prisutnima se ispred AKT-a obratila nacionalna tim liderka Ivana Ćirković koja je tom prilikom učesnike i učesnice upoznala sa grant šemama, kriterijumima i učestalom objavljivanju poziva u okviru AKT-a do kraja prve faze, 2023. godine. Takođe, Ivana je istakla značaj teme zaštite mentalnog zdravlja i pohvalila pristup ovoj temi organizacije Prostor.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.