Održani prvi Dani AKT zajednice u Beogradu

U Beogradu je, tokom prva tri dana juna 2022. godine, održana konferencija pod nazivom Dani AKT zajednice. Događaj je organizovan u okviru AKT projekta sa ciljem da se na jednom mestu okupe sve organizacije građanskog društva koje su, za nepune tri godine od kako AKT postoji, bile podržane grantom u nekoj od šest postojećih grant šema.

Konferencija je bila koncipirana kao prostor za umrežavanje, susrete i druženje predstavnika organizacija, sa idejom da se otvori mogućnost za jačanje njihovih uzajamnih veza i izgradnju AKT zajednice, odnosno, AKT ekipe. Konferencija je ujedno organizovana i kao platforma za intenzivno učenje, i to kroz nekoliko pažljivo osmišljenih debata, panel diskusija i sesija u okviru kojih se razgovaralo o važnim temama za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji. Konferenciju su otvorili Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međuanrodni lider AKT-a i Maja Stojanović. izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

Uvodno predavanje prvog dana konferencije održala je Bistra Kumbaroska, aktivistkinja, preduzetnica i pesnikinja, menadžerka u Heartbeats Innovation & Communication, gde svoj rad fokusira na inovacije u upravljanju zajednicom i , aktivizam. Bistra je kroz interaktivnu sesiju učesnicima konferencije predstavila najnovije globalne trendove u organizovanju zajednice i govorila o snazi pojedinačne inicijative za donošenje promene u zajednici, a u cilju odbrane demokratskih principa, prava i sloboda.

Drugi dan konferencije bio je posvećen intenzivnom radu u oblasti nekoliko tema. Jutarnja panel diskusija, koju je moderirala Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, bila je posvećena pitanju građanskog aktivizma na Zapadnom Balkanu i mogućnostima za njegovo jačanje u sadašnjim okolnostima. Bojanini sagovornici bili su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Marina Škrabalo, jedna od osnivačica zagrebačke fondacije Solidarna i njena dugogodišnja direktorka, kao i Safet Kubat, aktivista, osnivač i lider eko pokreta Rijeke Bosne i Hercegovine “Budi promjena”.

U nastavku su učesnici konferencije imali priliku da kroz paralelne sesije razgovaraju o tri teme koje su uočene kao značajne za dalji razvoj građanskog društva: javno zagovaranje, perspektive dalje saradnje civilnog društva i lokalnih samouprava, te pitanje jačanja saradnje između organizacija i prevazilaženje podela i polarizacija unutar sektora. Prvu sesiju o javnom zagovaranju u zarobljenoj državi facilitirala je Dragoslava Barzut iz Građanskih inicijiativa. Sesiju o saradnji organizacija sa jedinicama lokalne samouprave vodila je Danijela Božović, predstavnica AKT projekta, dok je treću debatu o saradnji i/ili polarizaciji facilitirala Katarina Đukić iz Građanskih inicijativa. Nakon pauze izneti su zaključci sve tri sesije.

Treći dan konferencije bio je posvećen temi osiguranja sistema kvaliteta organizacija građanskog društva (Quality Assurance Systems – QAS). O QAS-u, njegovom značaju za strateški razvoj, kako pojedinačnih organizacija, pa tako i celokupnog sektora, govorila je Tina Divjak, šefica odeljenja za javno zagovaranje u slovenačkom CNVOS-u, nacionalnoj krovnoj mreži organizacija građanskog društva u Sloveniji.Treći dan konferencije bio je posvećen temi osiguranja sistema kvaliteta organizacija građanskog društva (Quality Assurance Systems – QAS). O QAS-u, njegovom značaju za strateški razvoj, kako pojedinačnih organizacija, pa tako i celokupnog sektora, govorila je Tina Divjak, šefica odeljenja za javno zagovaranje u slovenačkom CNVOS-u, nacionalnoj krovnoj mreži organizacija građanskog društva u Sloveniji.

Dani AKT zajednice zatvoreni su kratkim obraćanjima Maje Stojanović i Jensa Engelija, u kojima su oni sumirali trodnevni konferencijski rad. Neke od glavnih impresija svih učesnika je da je ovakav koncept događaja izuzetno sadržajan i dragocen za jačanje veza i kontakata između organizacija koje rade u različitim temama i različitim krajevima zemlje, da je neophodno kontinuirano i temeljno umrežavanje organizacija kako na lokalnom, tako na regionalnom i nacionalnom nivou, te da je AKT ekipa, koja do sada broji preko dve stotine direktno ili indirektno podržanih organizacija jedna velika snaga i mogućnost za dalji razvoj građanskog društva.

Dani AKT zajednice bili su prvo veliko okupljanje AKT ekipe od oktobra 2019. godine, kada je AKT projekat zvanično započet. Pokrenut tek par meseci pre pandemije COVID-19, AKT je do sada većim delom sproveden u vanrednim okolnostima, a projektni tim morao je da se prilagođava uslovima koji nisu dozvoljavali sve uobičajene prakse projektnog ciklusa, a naročito ne odlaske na teren i direktna, fizička okupljanja.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.