Organizacija Irida – “Nasilje je uvek izolacija”

Pogledajte naš prvi video u okviru sekcije “Uspešne priče”. Predstavljamo vam organizaciju Irida.

Pred kraj uspešno realizovanog projekta “Nasilje je uvek izolacija”, naši sagovornici Velimir Milošev i Aleksandra Grujić iz organizacije Irida (Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman), podelili su svoje utiske, šta ih je motivisalo da pokrenu jedan takav projekat, kao i planove za budućnost.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.