Osnaživanje žena iz sedam lokalnih samouprava – ŽUKO

Poznajete ih po kampanji “Koliki je moj deo”.

Na pitanje šta im je značio institucionalni grant, rekli su da su uspeli da ojačaju organizaciju i bolje se pozicioniranu u okrugu u kome deluje…nastave da osnažuju žena sa sela iz sedam lokalnih samouprava, a planiraju da se prošire na još tri. Pogledajte video ispod.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.