Osnovni trening javnog zagovaranja za predstavnike mreža

Od 1. do 3. marta u popodnevnim časovima, iskusni treneri Trag fondacije održali su interaktivnu obuku na temu javnog zagovaranja predstavnicima mreža.

Tokom tri radna dana, više od dvadeset učesnika, predstavnika organizacija članica mreža imali su prilike da saznaju ili da se podsete koraka i mogućih ishoda u procesu javnog zagovaranja, kako da naprave drvo problema, efikasno ostvare ciljeve koje su zacrtali, kao i kako da uključe ciljanu publiku odnosno građane u svoju kampanju.

Teorijski deo obuke, pratio je praktične vežbe koje su zahtevale aktivno učešće, interakciju i konkretne zagovaračke zadatke koji će se sprovoditi tokom realizacije podržanih projekata.

Učesnici obuke istakli su da su puno toga naučili od trenera, ali i od svojih kolega iz drugih organizacija, članica mreža, razmenjujući iskustva i dobre prakse zagovaranja.

Ovo je prva u nizu obuka za članice mreža, koje će u narednom periodu imati prilike da prođu i naprednu obuku na temu javnog zagovaranja, dobrih praksi iz organizacija koje deluju u EU, kao i korišćenja digitalnih alata u okviru Digital Day događaja.

Obuka se nastavlja naredne nedelja za još dvadeset učesnika iz četiri mreža organizacija građanskog društva.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.