Otpočelo sprovođenje 12 novih partnerskih inicijativa

U Beogradu je 14. septembra svečano obeležen početak sprovođenja novih dvanaest projekata u okviru grant šeme partnerske inicijative.

Zajednički projekti organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava  sprovodiće se u Prijepolju, Ivanjici, Aleksincu, Novom Pazaru, niškoj opštini Palilula, Užicu, Kragujevcu, Kraljevu, Ćićevcu, Sremskoj Mitrovici, Adi i beogradskoj opštini Stari Grad.

Na skupu su govorili Rihard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međunarodni tim lider ACT-a i regionalni direktor Helvetasa i Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa. 

Sa  četiri projekta u okviru iste grant šeme koji se već sprovode u Čajetini, Novoj Varoši, Boru i Knjaževcu, ACT je do sada podržao šesnaest partnerskih inicijativa. 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.