Otpočelo sprovođenje još 15 projekata u okviru AKT-a

Svečanošću održanom u petak, 4. marta, u beogradskom Muzeju nauke i tehnike obeležen je početak sprovođenja novih 15 projekata koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“. Odobreni projekti predstavljaju najbolje predloge koji su pristigli na drugi poziv za dostavljanje projekata u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou“ koji je bio raspisan 15. novembra i trajao je mesec dana.

Cilj AKT projekta kroz ovu grant šemu i specifično kroz ovaj poziv jeste podrška zagovaračkim inicijativama organizacija građanskog, civilnog društva za unapređenje lokalnih javnih politika, uz aktivno uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja. Cilj AKT-a je da se kroz ove grantove građansko društvo u Srbiji osnaži za efikasnije i aktivnije učešće u u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka. Podržani projekti sprovodiće se u Smederevu, Leskovcu, Novom Sadu, Beogradu, Boru, Pančevu, Užicu, Kragujevcu, Knjaževcu, Paraćinu, Pirot i Leskovcu.

Okupljenim dobitnicima granta obratili su se Melina Papageorgiou Trippolini, šefica odeljenja za demokratsko upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju, Jens Engeli, međunarodni tim lider AKT-a i regionalni direktor Helvetasa i Bojana Selaković, prograska direktorka Građanskih inicjativa.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.