Otvoren poziv za zagovaračke inicijative na lokalu

AKT projekat je otvorio novi poziv za dostavljanje predloga projekata organizacija građanskog društva u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021“. Ovo je u drugi poziv za zagovaračke inicijative u okviru trenutne, prve faze AKT-a, koja traje do kraja septembra 2023. godine.

U okviru drugog poziva planirana je finansijska podrška za maksimalno 15 organizacija građanskog društva, pri čemu bi najmanje 50% od tog broja trebalo da budu organizacije koje deluju van područja teritorije Grada Beograda. Ukupan iznos sredstava za buduće projekte u okviru ovog poziva iznosi 225 000 evra.

Cilj novog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom nivou kroz zagovaračke aktivnosti, uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja.

Ključni pravci delovanja koji će biti podržani su: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.