Otvorena vrata svakog poslednjeg četvrtka u mesecu

Kako bismo bili u stalnom kontaktu, odgovorili na sva pitanja, dileme i nedoumice naših grantista organizujemo Otvorena vrata svakog poslednjeg četvrtka u mesecu na ZOOM platformi.

Vidimo se 29. aprila od 14h do 16h

Vaš AKT tim

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.