Patrija i Duša – umrežavanje ljudi koji imaju iskustva korišćenja psihijatrijskih usluga

Udruženja Patrija i Duša su u okviru tematske saradnje radile na projektu koji ima za cilj umrežavanje ljudi koji imaju iskustva korišćenja psihijatrijskih usluga.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.