Pirotske vesti javljaju

U utorak, 19. aprila, u Pirotu je održan okrugli sto na kome su predstavnici udruženja koja se bave omladinskom politikom potpisala memorandum o saradnji, zajedničkom učešću i zagovaranju izrade strateškog dokumenta za mlade u Pirotu. Okrugli sto organizovalo je lokalno udruženje Ternipe, koje je upravo započelo realizaciju projekta „Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj“, a koji je podržan kroz AKT grant šemu Javno zagovaranje na lokalnom nivou. Cilj projekta je obezbeđivanje adekvatnih uslova za život mladih u Pirotu kroz strateško planiranje i obezbeđivanje održivog mehanizma finansiranja za realizaciju mera i aktivnosti iz strateškog dokumenta za period od 2023. do 2028. godine. Pirtoske vesti prenele su informaciju o održanom okruglom stolu.

https://www.pirotskevesti.rs/ukljuci-se-participiraj-volontiraj-i-kreiraj-uslovi-za-zivot-i-rad-po-meri-mladih-pirota/

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.