Počeo proces selekcije OGD za institucionalne grantove

Poziv za dodelu institucionalnih grantova zatvoren je 13. maja, a pristiglo je čak 200 prijava od organizacija građanskog društva širom Srbije. Započeo je proces selekcije koji se sastoji od 4 faze i trajaće do avgusta 2020. godine.

1️⃣ faza – interna komisija za procenu ACT tima sprovodi evaluaciju podnetih prijava i pravi uži izbor od 50 OGD.
⏰ Rok za objavu rezultata: 15. jun 2020.

2️⃣ faza – terenski evaluatori vrše detaljnu analizu potreba, potencijala i planova organizacija koje su ušle u uži izbor.
⏰ Okvirno vreme trajanja: 20 dana.

3️⃣ faza – nezavisna komisija sačinjena od predstavnika međunarodnih donatora, osoba sa dugogodišnjim iskustvom u građanskom sektoru i eksperata vrši konačnu procenu i predlaže donatoru (#SDC) spisak organizacija predviđenih za podršku.
⏰ Okvirno vreme trajanja: 15 dana.

4️⃣ faza selekcije – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju donosi konačnu odluku o izboru OGD koje dobijaju sredstva.
⏰ Okviran datum odluke: avgust 2020.

Nakon svake faze selekcije objavljivaćemo rezultate ocena za tu konkretnu fazu na našem sajtu i društvenim mrežama.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.