Podrška kontinuiranom radu ćićevačkog Okulara

Sa Milanom Paunovićem smo razgovarali o ključnim rezultatima institucionalne podrške organizaciji Okular koja deluje u Ćićevcu. Pored izrade Strateškog plana i Komunikacione strategije, AKT grant omogućio je ovoj organizaciji da se dodatno usmeri na svoja polja delovanja, kao i da pripremi uslove za pokretanje svog medija.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.