Ponovljeni konkursi za dizajnera i vebsajt

Dizajner/ka se angažuje za rebrendiranje elemenata AKT brenda: logotipa, palete boja, tipografije, itd.

Ovo uključuje:

Osvežavanje brenda — promena samo manjih detalja, kao što je modernizacija pojedinačnih aspekata AKT logotipa ili neznatna promena nijansi palete boja.
Delimično rebrendiranje—promena određenih elemenata AKT logotipa, kao što je korišćenje elemenata, tema i boja iz našeg starog logotipa.
Dizajn promotivnih materijala – rollup, zadnji zid, brošure, infografike, štampani i onlajn materijali itd
Delokrug poslova i zadaci:

Rebrendiranje (redizajn) AKT logotipa
Inovativno i kreativno rešenje dizajna promo materijala
Dizajn veb i štampanih materijala.
Priprema za štampu brošura, letaka i drugog štampanog materijala
Od dizajnera/ke se očekuje da ima sledeće veštine, iskustvo i kvalifikacije:

Relevantno iskustvo u dizajniranju– minimalno 5 godina
Prethodno iskustvo u radu na sličnim projektima
Najmanje 5 relevantnih referenci
Dobitnik relevantnih nagrada iz oblasti dizajna u zemlji ili inostranstvu smatraće se kao prednost

Kako da se prijavite za konkurs dizajnera

 

Predmet javnog veb sajt poziva uključuje pružanje sledećih usluga:

Redizajn AKT web sajta:
Novi logo projekta i vizuelni identitet (koji će obezbediti HSI) treba da se aplikuju na postojeći sajt;
Izrada modernog dizajna web sajta koji treba da bude usklađen sa novim vizuelnim identitetom i adaptiran za sve uređaje (mobilni telefoni, tableti, kompjuteri);
Unapređenje funkcionalnosti i web aplikacije;
Postojeći sajt treba da reflektuje jasnu tranziciju između dve faze AKT projekta;
Unapređenje strukture i transparentnosti sajta (npr. Promeniti organizaciju u formi padajućeg menija; stranice da budu transparentnije; dodavanje novih karakteristika, itd.);
Implementacija kreativnog rešenja za čuvanje postojecih podataka i dodavanje novih;

SEO optimizatcija
Mesečno tehničko održavanje
Redovno ažuriranje osnovnih WordPress datoteka kao i samih tema, ispravka mogućih grešaka koje mogu nastati tokom implementacije ažuriranja;
Redovno ažuriranje podataka;
Manje izmene na sajtu, ispravke teksta, manje izmene na elementima sajta, meniji, widget-i itd., zamena fotografija itd;
Instalacija, ukoliko već ne postoji, dodataka za dodatnu sigurnost sajta, konfiguracija dodataka za zaštitni zid, identifikacija zlonamernih IP adresa, njihovo blokiranje i druge zaštite;
Blagovremeno otklanjanje problema u radu korisnika sajta kao i pomoć kod mogućih nejasnoća u funkcionisanju sajta;
Kreiranje novih i brisanje starih korisnika;
Redovno čišćenje istorije pretraživanja (cache) u cilju poboljšanja funkcionisanja sajta;
Redovna komunikacija i razmena sa Catalyst fondacijom (partner koji pruža tehničku podršku projektu) u cilju ažuriranja karakteristika sajta (npr. mapa)

Kako da se prijavite za konkurs za veb sajt

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.