Portal Zlatibor izveštava o aktivnostima udruženja Inkluzija osoba sa invaliditetom

Protal Zlatibor javlja da su „volonteri udruženja Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor analizirali pristupačnost ugostiteljskih objekata za smeštaj i ishranu turističkih agencija na Zlatiboru“ što je rezulitralo izradom Opšte metodologije za procenu pristupačnosti ugostiteljskih objekata.

Ovo udruženje dobilo je podršku u okviru grant šeme „Inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave“. Projekat „Pristupačan Zlatibor za sve“ sprovodi se u partnerstvu sa opštinom Čajetina.

https://zlatibor.rs/vest/opsta-metodologija-za-procenu-pristupacnosti-ugostiteljskih-objekata

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.