Poseta ambasadora Švajcarske Timu 42 iz Leskovca

AKT partnere i grantiste Tim 42 iz Leskovca posetili su njegova ekselencija Urs Šmit ambasador Švajcarske u Srbiji, Rihard Koli šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske, Berns Lukas Rutiman, projektni menadžer SDC-a.

Oni su tom prilikom razgovarali o rezultatima dosadašnje projekte podrške i rezultatima koje su oni postigli u oblasti prava pacijenata i omladinske politike u Leskovcu. Pored toga pričali su o položaju organizacija civilnog društva budućim planovima sa građanima i lokalnom zajednicom na polju javnog zagovaranja.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.