Poseta Čuvarima Vlasine

Naša programska savetnica, Gorana Radovanović, posetila je juče Vlasinu gde se sastala sa predstavnicima udruženja Čuvari Vlasine, ali i predstavnicima lokalne samouprave i Turističke organizacije Srbije koji su zaduženi za ovo područje.

Delegacija koja je prisustvovala sastanku bila je u sastavu:

Lidija Arsić, predsednica UG Čuvari Vlasine
Nemanja Petković, član UG Čuvari Vlasine
Snežana Ilić, članica UG Čuvari Vlasine
Biljana Nikolić, direktorka Turističke organizacije Surdulica
Novica Stanković, Turistička organizacija Surdulica
Tokom realizacije projekta Čuvari Vlasine su obezbedili pravilno i sigurno skladištenje i čuvanje otpada od vremenskih uslova i životinja, do odvoza do deponije. Naime, oni su omogućili lakše odlaganje otpada i pristup mestu za otpad. Takođe su edukovali lokalnu zajednicu o važnosti očuvanja životne sredine i stvorili su nove navike zajednice.

Prema rečima članova udruženja, nabavka kontejnera u okviru AKT projekta omogućila je saradnju sa lokalnom samoupravom, tj. Turističkom organizacijom opštine Surdulica (TOS), koja je obezbedila sredstva za prevoz kontejnera, i omogućila nabavku dodatnih kontejnera. Ova saradnja će se nastaviti i u narednom periodu.

Treba istaći da su Čuvari Vlasine postigli značajnu vidljivost na društvenim mrežama – akcija postavljanja kontejnera i čišćenja je imala preko 40 000 pregleda na Fejsbuku.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.