Poseta “Kreativnom prostoru za mentalno zdravlje”

Predstavnice SDC-a, Biljana Đušić Radmilović i Helvetas-a, Gorana Radovanović posetile su danas organizaciju Prostor podržanu u okviru granta “Jačanje lokalnih zajednica”. Prostor je podržan u sprovođenju zagovaračke inicijative “Mentalno zdravlje za sve” koja se odnosi na zagovaranje na lokalnom nivou u dvema beogradskim opštinama, na Zvezdari i Starom gradu.

Mina Aleksić, predsednica organizacije i njena koleginica Irena Stojadinović upoznale su nas sa dosadašnjim zagovaračkim uspesima koji se odnose na učestvovanje u pripremi dokumenta “Plan javnog zdravlja” koji je statutarna obaveza opštine, a u koji je uvršćen segment koji se odnosi na zaštitu mentalnog zdravlja stanovništva te opštine, zahvaljujući naporima ove organizacije. Mina je istakla da su ona i njene kolege tokom razgovora sa lokalnim samoupravama bili pozitivno iznenađeni otvorenošću za saradnju, kao i da je pandemija korona virusa dodatno ukazala na značaj očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Njihov je cilj da prošire svoju zagovaračku inicijativu kako bi i ostale opštine kategoriju “mentalno zdravlje” uvele u svoje planove javnog zdravlja i strategije što će indirektno uticati na poboljšanje podrške koju građani dobijaju u ovoj oblasti.

Organizacija Prostor kontinuirano pruža podršku svojim korisnicima kroz organizaciju aktivnosti poput grupa samo-pomoći, javnih događaja i umetničkih radionica, izložbi i prodajnih sajmova. Na pitanje šta je bilo najkorisnije u procesu podrške AKT-a za organizaciju Prostor, oni su izdvojili proces učenja, struktura u radu i u procesu izveštavanja i mentorstvo. Ono što bi sugerisali je neophodnost da sam proces zagovaranja traje duže.

Kada su u pitanju dalji planovi i aktivnosti, oni ubrzano rade na pripremi “Svetskog dana mentalnog zdravlja” koji se obeležava 10. oktobra svake godine, a ove godine Prostor će sa svojim partnerima obeležavati kroz niz aktivnosti tokom celog oktobra koje će AKT i SDC ispratiti.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.