Poseta OGD Protekti iz Niša

Delagacija AKT-a posetila je i OGD Protekta iz Niša i tom prilikom su se bliže upoznali sa aktivnostima i ostvarenim rezultatima u okviru projekta, kao i trošenjem odobrenih sredstava. Protekta se u okviru projekta bavi zagovaranjem prema Gradu Nišu za usvajanje Akcionog plana za socijalnu zaštitu sa naglaskom na vanredne situacije kao i podizanje zagovaračkih kapaciteta lokalnih OGD (najviše sa organizacijama koje se bave marginalizovanim grupama). Takođe, trenutno je u toku i analiza prethodne Strategije socijalne zaštite (istekla 2019. godine) koja će da posluži kao osnova za formulisanje pomenutog Akcionog plana.

Nastoje da formiraju Radnu grupu koju treba da čine predstavnici OGD-a, predstavnici institucija socijalne zaštite i predstavnici gradskih vlasti. Tim Protekte je sastavio predlog članova radne grupe iz redova OGD i dostavio predlog gradonačelnici. Tokom ovog procesa u bliskoj su komunikaciji sa gradskom većnicom za socijalna pitanja, koja je preuzela obaveze informisanja i uključivanja u kreiranje radne grupe predstavnika grada, kao i obaveštavanje institucija socijale grada Niša o formiranju radne grupe i imenovanje članova Radne grupe ispred grada i od strane institucija.

Istovremeno, Protekta je održala sastanak sa predstavnicima OGD-a i donela Pravilnik o radu predstavnika Radne grupe. Takođe je dogovoreno sa da predstavnici OGD-a sa svojim korisnicima obave razgovore kroz set pitanja koji se odnose na dosadašnje pružanje usluga, sa posebnim akcetom na usluge koje su se pružale i koje se pružaju tokom pandemije KOVID-a.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.