Poseta organizaciji Ternipe iz Pirota

Danas je delegacija Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i AKT projekta posetila organizaciju Ternipe u Pirotu koja se bavi polažajem mladih roma i romkinja u ovom gradu. Ternipe je kroz AKT podržana je u okviru granta – javno zagovaranje na lokalnom nivou sa ciljem da se u Piroti usvoji Strategija za mlade i obezbedi finansiranje aktivnosti za mlade u periodu od 2023 – 2028.

Sastanku koji se održao u prostorijama ove organizacije prisustvovali su: Melina Papageorgiu, prvi sekretar i Biljana Đusić Radmilović, portfolio menadžer Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Snežana Mišić Mihajlović, internacionalna tim liderka, Marko Rakić i Maša Babić, savetnici na AKT projektu, Amelija Konstantinović iz Gradske uprave zadužena za rodnu ravnopravnost i pitanja mladih, Radmila Nešić, Žikica Asković, Silvija Nešić ispred Ternipe organizacije, Irena Stojanović ispred organizacije Zvono, kao i brojni mladi koji su učestvovali u projektnim aktivnostima podržanog AKT projekta.

Predstavnici Ternipe-a i gradske uprave upoznali su nas sa formiranjem Radnog tela u okviru Skupštine grada koje broji 29 članova i koje ima za cilj rad na Strategiji za mlade koja će po njihovim predviđanjima biti usvojena u maju mesecu ove godine. Istaknuto je koliko je važno da Strategija bude upotrebljiva, a da ne ostane “mrtvo slovo na papiru”, kao i da treba da bude unapređena verzija nekadašnje Strategije. Razgovaralo se o opštim problemima mladih koji odlaze na studije, a ne vraćaju se kao i da bi postojanje jedne visokoškolske ustanove u Pirotu pri Niškom Univerzitetu taj problem donekle rešio.

Mladi iz Pirota koji su prisustvovali ovom sastanku naročito su istakli koliko im je značilo pohađanje Kampa u okviru ovog projekte na kome su naučili da “politike”, “zagovaranje”, “donošenje odluka” predstavljaju promene koje imaju važan uticaj na njihove živote. Oni su se, kako su naveli tom prilikom bolje upoznali, družili, naučili kako da organizuju ulične akcije i imali vežbe javnog nastupa.

Melina Papageorgiu,prvi sekretar SDC-a upitala je mlade gde pronalaze motivaciju za volontiranje kao i da li će to biti njihovo opredeljenje u budućnosti, na šta su oni odgovorili da je druženje i zabava bio njihov prvi motiv ali da će svakako nastaviti sa volontiranjem i aktivizmom. Snežanu Mišić Mihajlović je interesovalo njihovo udruživanje u neformalnu grupu nakon završenog kampa i pokretanje inicijative protiv diskriminacije, dok je Biljana Đusić Radmilović pitala Silviju Nešić o najvećim izazovima tokom realizacije projekta.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.