Potpisani ugovori sa dobitnicima grantova u okviru poziva „Jačanje lokalnih zajednica 2022“

U četvrtak 1.septembra potpisani su ugovori sa dobitnicima grantova u okviru poziva „Jačanje lokalnih zajednica 2022“. Kroz ovaj grant pruža se podrška lokalnim zagovaračkim inicijativama i akcijama organizacija građanskog društva i neformalnih grupa i to onih koji se odnose na rešavanje prepoznatih problema u lokalnoj zajednici uz naglasak na direktnu saradnju, odnosno uključivanje i učešće što većeg broja građana.

Pored potpisivanja ugovora, održana je i prva implementaciona radionica, na kojoj su se dobitnici ovih grantova upoznali sa AKT timom, kao i sa pravilima sprovođenja projekta, narativnog, finansijskog izveštavanja, monitoringa i evaluacije kao i sa pravilima komunikacije i vidljivosti.

Dobitnicima granta AKT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih organizacija. Aktivnosti izgradnje i razvoja kapaciteta će se sastojati iz treninga i mentorske podrške iz oblasti javnog zagovaranja, uklučivanja građana i upravljanja projektima koji kreću već naredne nedelje.

Od pristiglih prijava odabrano je šest najboljih, a to su Žene juga iz Pirota, Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija iz Zrenjanina, Putokaz iz Kragujevca, Lokalni odgovor iz Valjeva, Komšije sa Dorćola iz Beograda i Sejači sreće iz Varvarina

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.