Povezivanje i saradnja udruženja žena u Čačku

Projekat „Povezivanjem i saradnjom udruženja žena do boljeg položaja žena na selu“ koji realizuje udruženje Laris Iz Čačka, u partnerstvu sa Udruženjem Miona iz Aleksandrovca, podržan je od Švajcarske vlade kroz program AKT. Danas je u prostorijama Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Moravičkog okruga, održan sastanak na kome će prisustvovali i obratili se: Gorana Radovanović, savetnica na AKT projektu Helvetas Srbija, Ljiljana Petrović, udruženje Laris, Biljana Petković, udruženje Miona. Pored njih, sastanku su  prisustvovati Jovana Dubljević, savetnica za finansije i Maša Babić, savetnica za komunikcije.

U okviru projekta, radi se na unapređenju položaja žena na selu kroz javno zagovaranje i saradnju udruženja žena. U projekat je uključeno šest udruženja žena iz tri okruga u Zapadnoj Srbiji (Moravički, Rasinski, Raški): Snaga sela, Evgenija, Udruženje seoskih žena Dragačeva, Udruženje Čaršija, Udruženje seoskih žena opštine Vrnjačka Banja, Ženska inicijativa Trstenik. Sve aktivnosti projekta „Povezivanjem i saradnjom udruženja žena do boljeg položaja žena na selu“ realizuje se od 1. januara 2023. godine.

Rađeno je i istraživanje o položaju žena na selu na osnovu koga je utvrđeno da im nedostaje pristup Internetu, pomoć u deklarisanju proizvoda koje plasiraju na tržište. Osim toga žene sagledavaju lokalne probleme te su u tom smislu predložile stipendiranje u školovanju dece, očekuju podršku u smislu edukacije na polju preduzetništva i samozapošljavanja. Održavanje na tržištu u vidu plasiranja lokalnih proizvoda je izazovno te im u tom smislu treba pružiti podršku.

Savetnica Gorana Radovanović istakla je da ovakvi projekti doprinose poboljšanju života u lokanim zajednicama naročito ugroženim grupama. Rekla je da je AKT nastao kao podrška građanskom društvu u Srbiji 2019.godine, ne samo u vidu finansiranja već i u građenju kapaciteta na polju zagovaranja, komunikacija, aktivizma, i građenju partnerstava i saradnje i da svoju prvu fazu u trajanju od 4 godine privodi kraju i sprema se za narednu. Dodala je  da su za vreme prve faze podržano  blizu 200 organizacija, hiljade građana i građanki koji su imali direktan benefit od usluga i inicijativa koje su ove organizacija implementirale kroz AKT

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.