PPNS i Kragujevac online javljaju o aktivnostima EKOMAR-a

Крагујевачки портал Први први на скали као и Крагујевац онлине обавештавају јавност града Крагујевца да је удруженје ЕКОМАР органиизовало састанке са представницима месних заједница Крагујевца како би се кроз заједничке консултације детектовали еколошки проблеми града. Састанак је организован у оквиру пројекта Зелена перспектива града Крагујевца, за који је ЕКОМАР добио АЦТ грант.

http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/ekomar-ekoloski-problemi-mesnih-zajednica-kragujevca.html

https://www.kragujevaconline.rs/component/content/article/128-zdrava-sumadija/17528-ekomar-saoptenje-sastanak-sa-predstavnicima-mesnih-zajednica

„Током састанка, представници месних заједница говорили су о најважнијим еколошким  проблемима својих заједница и на основу нјихових одговора може се заклјучити да централне градске  делове највише погађају проблем буке, загађенја ваздуха, непланске граднје и загушенја  саобраћаја. Представници месне заједнице Центар и месне заједнице Ердоглија истакли су и проблем  непостојанја зелених површина у ужем центру града. Представници ових месних заједница такодје истичу  проблем паса луталица и несавсених власника паса. Такодје, истичу и недоволјан број контејнера  предвиђених за рециклажу папирног и ПЕТ отпада као и електронског отпада (батерије). Сличне проблеме изнео је и представник месне заједнице Пивара, који је истакао и проблем Енергетике и пепелишта али и  указао на недоволјно одржаванје корита реке Лепенице и проблем кишне канализације у овом делу  града.“ – део саопштенја удруженја ЕКОМАР

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.