Pravo na život Meri “Hitno o hitnoj pomoći”

Inicijativa za donošenje zakona o hitnoj pomoći u Srbiji, koji bi definisao odgovornost kako zaposlenih tako i građana.

Dejan Zejnula je uz pomoć poslanika iz Svrljiga, uveo jedan predlog zakona u skupštinsku proceduru. Zbog nemara Hitne pomoći, pre dve godine izgubio je suprugu, za vreme vanrednog stanja zbog korone. Pošto je supruzi pozlilo, Dejan je pozvao Hitnu pomoć koja ih je uputila na Dom zdravlja, iako je lekarki koja se javila skrenuo pažnju da je njegova žena jednom već preživela plućnu emboliju. Čak osam minuta trajao je razgovor u kome je lekarka insistirala da razgovara sa njegovom suprugom, iako ona u tom trenutku više nije mogla ni da govori. Ukupno je prošao ceo sat dok Hitna pomoć napokon nije stigla. Kaže da je njegov slučaj pokazao i mnoge nepravilnosti i manipulacije u medicinskoj dokumentaciji.
Inače, Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema ni zakon ni podzakonski akt koji reguliše rad hitne pomoći, a skoro 40% teritorije uopšte nema adekvatne službe. To znači da više od milion građana nema medicinsku pomoć onda kada je najpotrebnija.”

Po rečima Dejana Zejnule: “Uz pomoć AKT projekta, ali i cele AKT zajednice ova inicijativa dobila veću vidljivost…Samo tokom oktobra meseca 8,5 miliona ljudi je pretraživalo ključne reči „Pravo na život Meri“

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.