Predstavljeni rezultati partnerske saradnje jedinica lokalne samouprave i organizacija građanskog društva u 16 gradova širom Srbije

Danas su u Ziri predstavljeni rezultati 16 projekata jačanje partnerske saradnje jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija građanskog društva (OGD) širom Srbije, realizovane tokom prethodne godine u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” koji podržava Švajcarska vlada.

Partnerstva OGD i JLS imala su za cilj sprovođenje i promociju reformi u lokalnoj samoupravi koje unapređuju učešće građana u procesima donošenja odluka, transparentnost, odgovornost i inkluzivnost organa lokalnih vlasti. Podržani projekti ponudili su kreativna rešenja koja su omogućila efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na učešće građana u kreiranju i donošenju odluka na lokalnom nivou.

U svečanom delu obratio se direktor Švajcarske agencije za saradnju Ričard Koli i internacionalna tim liderka AKT-a Snežana Mišić Mihajlović. Koli je istakao da je saradanja organizacija građanskog društva sa lokalnom samoupravom duboko ukorenjen u Švajcarskoj kulturi i predstavlja preduslov demokratije te se nada da će u narednom periodu ova saradnja partnerskih inicijativa u ovih 16 opština biti nastavljena. Snežana je rekla da je čak 11 realizovanih projekata doprinelo većem učešću građana u procesima donošenja odluka, dok se 5 projekata odnosilo na unapređenje pružanja javnih usluga i to u sledećim oblastima: zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti, inkluzije i potreba mladih.

Tokom predstavljanja rezultata savetnica Danijela Božović je objavila da će u narednom periodu tri najbolje partnerske inicijative biće finansijski nagrađene u vrednosti: prva nagrada – 600.000 RSD, druga nagrada – 360.000 RSD i treća nagrada – 240.000 RSD.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.